top of page

Støtteordninger

Det kan være mange årsaker til at voksne og barn/unge ikke deltar på trening.  Men at økonomi kan være en av årsakene vet vi. Det finnes flere offentlige instanser for at voksne / barn / unge skal få økonomisk hjelp til å delta i aktiviteter.

Vi forstår at det kan være flaut å be om hjelp til enkelte ting i livet, og at å dele økonomiske bekymringer kan oppleves sårt og kjipt. Men, for å kunne hjelpe deg så trenger vi at du tar første skritt og kontakter oss, din NAV konsulent eller Sosialtjenesten. Når ballen først er begynt å rulle så trenger ikke du gjøre noe som helst. Klarer du å ta første skritt, så lover vi at den informasjonen du deler med oss er fortrolig, og at den ikke lekker ut.

Moss Badmintonklubb har erfaring med å søke om støtte fra det offentlig til å dekke f.eks treningsavgift / reisekostnader / klubbtrøye.

Vi har ingen andre baktanker enn at vi vil ha deg med på trening sammen med oss. 

Eksempler på støtte og hjelp

1

NAV

NAV i din kommune kan hjelpe deg med hjelpemidler til å bedre eller opprettholde fysisk eller kognitiv funksjonsevne. Du kan søke om spesialtilpasset utstyr som kan brukes til trening, stimulering og aktivisering. 

Hjelpemidler til trening og aktivisering kan være aktuelt for deg som har fysiske og/eller kognitive utfordringer.

Vi har 2 para-sertifiserte trenere som kan være behjelpelige med dokumentasjon ifbm tilrettelegging og tilpasning.

2

Sosialhjelpen

Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Tjenestene er i behovsbaserte rettigheter.
Sosialtjenesteloven sier mye om barn og unges rettigheter til økonomisk støtte til idrettsaktiviteter ref. §18 og §19.

Kanskje har du / dere krav på økonomisk støtte til treningsavgift / turneringsstøtte / reisekostnader og/eller klubbtøy.

 

Mossbk kan bistå i dialogen med Sosialtjenesten/NAV

3

Mossbk

Moss Badmintonklubb søker jevnlig om midler til bl.a integrering og aktivisering av innvandrere, hjemmesittere, handikappede, arbeidsuføre, økonomisk svakerestilte, unge, gamle m.fl.
Kanskje faller du inn under en av gruppene vi søker å rekruttere, men at våre veier ikke har møttes enda?

Det beste er om du tar kontakt med Sportslig leder i forbindelse med trening, men du kan også sende en melding ved å trykke på knappen under.

 

bottom of page