top of page

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et treningstilbud til deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar følgende ytelser:

  • Sykepenger

  • Arbeidsavklaringspenger

  • Uføreytelser

  • Overgangsstønad

  • Dagpenger

  • Økonomisk sosialstøtte

 

Du må være mellom 18 og 67 år og bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg eller Våler kommune.

Treningskort for aktiv på dagtid kan kjøpes digitalt, eller ved Ditt treningssenter, på Kommunetorget i Dronningensgate 15 i Moss, eller på Aktiv på Dagtids kontor i Idrettens Hus, Østfoldhallen.

Vårt tilbud er nytt denne sesongen og ligger derfor ikke i felles-timeplanen, men du finner oss i Mossehallen XXX 

Timeplanen endrer seg fra år til år, nyeste utgave av timeplanen for Moss finner du på denne siden. 

Det avvikles ingen aktiviteter i høytid/helligdager.

Du kan lese mer om Aktiv på dagtid på nettsiden til Norges Idrettsforbund

bottom of page