top of page

Skal vi besøke

din skole dette året?

Badminton i skoletiden (gratis)

Målet med badminton skoletiden (gymtimen) er å få:

  • økt fokus på badminton i skolen som en inngangsdør til idretten.

  • flere medlemmer til klubben.

I korte trekk går prosjektet ut på at klubbens hovedtrener besøker skolene i klubbens nærområde og gjennomfører minst 2 undervisningsøkter (f.eks i gymtimene til de aktuelle klassene). Dette er kostnadsfritt for skolen.

- Dersom skolen hverken har badmintonracketer eller baller så kan vi hjelpe med dette.

Badminton er en idrett hvor utøverne selv bestemmer innsats og ambisjoner, og hos oss sitter ingen "på benken". Badminton er en inkluderende idrett, også på høyeste nivå, og Moss Badmintonklubb er en inkluderende idrettsklubb.

Ikke alle barn og unge passer inn i de typiske lagidrettene. Likevel er de med på laget fordi venner og klassekamerater er der. Etter noen år faller de fra fordi gleden ved å mestre idretten aldri kommer: "de beste er fortsatt best og jeg er skyld i tapet".

Badminton er et rimelig lavterskeltilbud til de som ikke finner seg til rette i (lag-) idretten. 

Alt som kreves er én vannflaske og treningssko - rackert får utøveren låne av oss. 

Dersom dette høres interessant ut for din skole/enkelte klasser, men har spørsmål rettet mot prosjektet kan disse sendes vha kontakskjeme (se toppmeny).

Vi håper dere tar kontakt.

bottom of page