top of page
grunnlegger.jpg

Klubbens grunnlegger har gått bort

Minneord : Per Erik Øien

Per Erik Øien døde på Lovisenberg Diakonale Sykehus onsdag denne uken. Per Erik var initiativtaker til stiftelsen av Moss og Omegn Badmintonklubb i 1973. Han var klubbens første formann, og ble senere vårt aller første æresmedlem.

Jeg ble kjent med Per Erik ganske raskt etter mine første famlende badmintonslag i 1975. Han var alltid til stede, og alltid opptatt av at andre skulle trives. De siste mange årene bodde han utenbys, men hver gang vi kontaktet ham stilte han opp for gamleklubben sin. Enten det var jubileer eller Norgesmesterskap i Mossehallen, så stilte han opp når vi trengte ham til stede for å kaste glans over arrangementet.

Bildet over er hentet fra den siste gangen vi fikk gleden av hans nærvær, under NM i Mossehallen i 2019. Per Erik delte ut medaljer til Norgesmesterne, og det oppsummerer på mange måter hvordan vi vil minnes Per Erik. Den lille, store mannen som alltid var blid, positiv, og med et ekte engasjement for det han holdt på med.

Våre tanker går til Per Eriks familie. Vi lyser fred over hans minne.

Tor-Egil Kristensen
Leder, Moss Badmintonklubb

Vår historie

Klubben ble formelt stiftet 6. desember 1973, og navnet var Moss og Omegn Badmintonklubb.

Per Erik Øien var initiativtaker og klubbens første formann. Eneste kjente tilknytning til badminton i Moss var bedriftsidrettslaget til M. Peterson & Søn, ca 10 år tidligere. Fem veteraner fra dette miljøet ble med Per Erik Øien i styret for den nye klubben.

Moss og Omegn Badmintonklubb søkte medlemskap i Norges Badmintonforbund, og ble godkjent som medlem 4. februar 1974.

Fra samme dag ble klubben også opptatt som medlem i Østfold Idrettskrets og Norges Idrettsforbund.

Allerede våren 1974 passerte klubben 50 betalende medlemmer.

Ved utgangen av det første driftsåret var det blitt mer enn 150 medlemmer.

Medlemstallet har de siste årene vist en oppgang, og teller i dag (2022) ca 430 medlemmer.

Moss Badmintonklubb har spilt divisjonsspill helt tilbake fra 1975/1976.

Klubben har gjennom disse årene vært i Eliteserien i lange perioder, og har en 2. plass fra sesongen 2013/14 og 1. plass fra sesongen 2017/2018 som toppnoteringer.

Badmintonklubbens Venner ble stiftet i 1990, etter initiativ fra Jan Holtnæs.

Det ble etablert et fond på 10.000 kr, hvorav det på bakgrunn av avkastning deles ut et årlig stipend til lovende yngre spillere.

Fondet er fra 2005 overført til Moss Badmintonklubb.

bottom of page