top of page

Vi kommer kanskje til

din skole dette året

Badminton i skoletiden

Som en av landets største badmintonklubber så ønsker vi å bli enda større og bedre, og til dette trenger vi hjelp av dere i skoleverket.

Mange barn og unge spiller typiske lagidretter kanskje mest fordi deres venner og klassekamerater gjør det. Badminton er en idrett hvor utøverne selv bestemmer innsats og ambisjoner, og hos oss sitter "ingen på benken". Vi ønsker å være et lavterskeltilbud til de som kanskje ikke finner seg til rette i (lag-) idretten.

Alt som kreves er én vannflaske og treningssko - rackert får du låne av oss.

Målet med prosjektet er å få:

  • økt fokus på badminton i skolen som en inngangsdør til idretten.

  • flere medlemmer til klubben.

I korte trekk går prosjektet ut på at klubbens trener skal besøke skoler i klubbens nærområde og gjennomføre minst 2 undervisningsøkter (f.eks i gymtimene til de aktuelle klassene).
Dersom skolen ønsker flere besøk så kan vi sikkert få til dette.

Dersom dette høres interessant ut for din skole/enkelte klasser, men har spørsmål rettet mot prosjektet kan disse sendes vha kontakskjeme (se toppmeny).

Vi håper å høre fra dere!

bottom of page