grunnlegger.jpg

KLUBBENS GRUNNLEGGER HAR GÅTT BORT

Minneord : Per Erik Øien

Per Erik Øien døde på Lovisenberg Diakonale Sykehus onsdag denne uken. Per Erik var initiativtaker til stiftelsen av Moss og Omegn Badmintonklubb i 1973. Han var klubbens første formann, og ble senere vårt aller første æresmedlem.

Jeg ble kjent med Per Erik ganske raskt etter mine første famlende badmintonslag i 1975. Han var alltid til stede, og alltid opptatt av at andre skulle trives. De siste mange årene bodde han utenbys, men hver gang vi kontaktet ham stilte han opp for gamleklubben sin. Enten det var jubileer eller Norgesmesterskap i Mossehallen, så stilte han opp når vi trengte ham til stede for å kaste glans over arrangementet.

Bildet over er hentet fra den siste gangen vi fikk gleden av hans nærvær, under NM i Mossehallen i 2019. Per Erik delte ut medaljer til Norgesmesterne, og det oppsummerer på mange måter hvordan vi vil minnes Per Erik. Den lille, store mannen som alltid var blid, positiv, og med et ekte engasjement for det han holdt på med.

Våre tanker går til Per Eriks familie. Vi lyser fred over hans minne.

Tor-Egil Kristensen
Leder, Moss Badmintonklubb

VÅR HISTORIE

Klubben ble formelt stiftet 6. desember 1973, og navnet var Moss og Omegn Badmintonklubb.

Per Erik Øien var initiativtaker og klubbens første formann. Eneste kjente tilknytning til badminton i Moss var bedriftsidrettslaget til M. Peterson & Søn, ca 10 år tidligere. Fem veteraner fra dette miljøet ble med Per Erik Øien i styret for den nye klubben.

Moss og Omegn Badmintonklubb søkte medlemskap i Norges Badmintonforbund, og ble godkjent som medlem 4. februar 1974.

Fra samme dag ble klubben også opptatt som medlem i Østfold Idrettskrets og Norges Idrettsforbund.

Allerede våren 1974 passerte klubben 50 betalende medlemmer.

Ved utgangen av det første driftsåret var det blitt mer enn 150 medlemmer.

Medlemstallet har de siste årene vist en oppgang, og teller i dag (2022) ca 430 medlemmer.

Moss Badmintonklubb har spilt divisjonsspill helt tilbake fra 1975/1976.

Klubben har gjennom disse årene vært i Eliteserien i lange perioder, og har en 2. plass fra sesongen 2013/14 og 1. plass fra sesongen 2017/2018 som toppnoteringer.

Badmintonklubbens Venner ble stiftet i 1990, etter initiativ fra Jan Holtnæs.

Det ble etablert et fond på 10.000 kr, hvorav det på bakgrunn av avkastning deles ut et årlig stipend til lovende yngre spillere.

Fondet er fra 2005 overført til Moss Badmintonklubb.

NM TITLER

NM SENIOR

1964 - Jan Holtnæs Mixed double
1967 - Jan Holtnæs Herresingle
1969 - Kari Thrane Damedouble
1969 - Jan Holtnæs Herredouble
1970 - Kari Thrane Damedouble
1971 - Jan Holtnæs Herredouble
1984 - Espen Larsen Herredouble
1989 - Tor-Egil Kristensen Herredouble
2006 - Steinar Klausen Herredouble
2007 - Steinar Klausen Herresingle
2007 - Steinar Klausen Herredouble
2008 - Steinar Klausen Herresingle
2008 - Steinar Klausen Herredouble
2009 - Steinar Klausen Herresingle
2009 - Steinar Klausen Herredouble
2010 - Steinar Klausen Herresingle
2010 - Steinar Klausen Herredouble
2011 - Steinar Klausen Herresingle
2011 - Steinar Klausen Herredouble

NM SENIOR FORTS.

2012 - Steinar Klausen Herredouble

2014 - Steinar Klausen Herredouble

2015 - Steinar Klausen Herredouble

2015 - Cathrine Fossmo Damesingle

2017 - Natalie Syvertsen Damedouble

2017 - Solvår Flåten Jørgensen Damedouble

2018 - Natalie Syvertsen Damedouble

2018 - Solvår Flåten Jørgensen Damedouble

2018 - Natalie Syvertsen Mixed double

2018 - Fredrik Kristensen Herredouble

2020 - Natalie Syvertsen Mixed double

2020 - Fredrik Kristensen Herredouble

2020 - Fredrik Kristensen Mixed double
2021 - Natalie Syvertsen Damedouble

2021 - Solvår Flåten Jørgensen Damedouble

2021 - Solvår Flåten Jørgensen Mixed double

NM JUNIOR

1958 - Jan Holtnæs Herredouble
1977 - Espen Larsen Herredouble
1983 - Ellen Bunes Damedouble
1985 - Ellen Bunes Damedouble
1988 - Kari Bunes Damedouble
1992 - Thomas Myhre Herredouble
2001 - Steinar Klausen Herresingle
2001 - Steinar Klausen Herredouble
2007 - André Høidebraaten Herredouble
2012 - Natalie Syvertsen Mixed double
2012 - Fredrik Kristensen Mixed double
2013 - Natalie Syvertsen Mixed double
2013 - Fredrik Kristensen Mixed double
2013 - Fredrik Kristensen Herredouble
2018 - Benjamin Sixten Nordén Herredouble

U23 NM

2007 - André Høidebraaten Mixed double
2008 - André Høidebraaten Mixed double
2012 - Marthe Skaug Damedouble
2014 - Nikolai Svensson Herredouble
2016 - Natalie Syvertsen Damedouble
2016 - Solvår Flåten Jørgensen Damedouble
2016 - Natalie Syvertsen Mixed double
2017 - Natalie Syvertsen Mixed double
2017 - Fredrik Kristensen Herredouble
2018 - Solvår Flåten Jørgensen Mixed double

STORE ARRANGEMENTER

1978 UBM

1980 NM junior

1984 NM junior

1985 Veteranmesterskapet

1988 UBM

1993 NM junior

1999 NIC (Norwegian International Championships)

2004 NM senior

2008 NM senior

2010 UBM

2015 NM senior

2017 UBM
2018 første Para- og Specialturnering

2019 NM senior
2021 første internasjonale Para- og Specialturnering

2022 UBM - APRIL

ÆRESMEDLEMMER

Per Erik Øien 1978
Patricia Reier 1993
Kjell Kristiansen 1993
Roar Kristiansen 1993
Jan Holtnæs 1998
Ruth Wilhelmsen 2005
Egil Kristensen 2009
Jarle Grefslie 2013
Tor-Egil Kristensen 2013

.

.

LEDERE I KLUBBEN

Per Erik Øien 1973-76

Odd Henriksen 1976-81

Roar Kristiansen 1981-83

Ruth Wilhelmsen 1983-85

Egil Kristensen 1985-87

Jørn Hafsten 1987-88

Ruth Wilhelmsen 1988-89

Jørn Hafsten 1989-94

Ellen Bunes 1994-97

Kari Bunes 1997-01

Ulf Wilhelmsen 2001-03

Thore Eriksen 2003-06

Stian Sveberg 2006-07

Thore Eriksen 2007-11

Svein Holmen 2011-13

Olafur Sigurdsson 2013-15

Thore Eriksen 2015-17

Tor-Egil Kristensen 2017-