Trening

Treningstider og kontingentsatser 2019/20:
 
Gruppe Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Badmintonskolen 16:30-18:00 (C)     17:00-18:30 (B+C)  
JoinUs 1
Para-badminton gruppe
18:00-20:00 (C)
(Para-gruppe)
19:00-20:30 (C)
(Join Us 1)
  18:30-20:00 (C)
(Join Us 1 og Para-gruppe)
 
JoinUs 2 18:00-20:00 (C) 19:00-20:30 (B) 19:00-20:30 (C) 18:30-20:00 (B)  
JoinUs 3 20:00-22:00 (C) 20:30-22:00 (B) 20:00-21:30 (C) 20:00-22:00 (B) 18:00-20:00 (C)
Elite 20:00-22:00 (C) 20:30-22:00 (B) 20:00-21:30 (C) 20:00-22:00 (B) 18:00-20:00 (C)
Trim   20:30-22:00 (C)   20:00-22:00 (C) 19:30-21:00 (C)
KPVGS       07:00-08:30 (C)  
SFO prosjekt*     14:00-15:30 (Hele)    
* SFO Prosjektet utvides med flere skoler fra høsten 2019 med andre skoler, men dette blir på de respektive skolene.
Treningstider på Hoppern Skole
Join Us 1 18.00-20.00 (Hele hallen)        
Trim 20.00-22.00
(Hele hallen)
  20.00-22.00
(C-banen)
   
           


NB: Nederst på siden finner du oversikt over datoer som utgår pga helligdager og andre arrangement.

Garderobene skal være forlatt senest 20 min etter endt treningstid.

- Det tillates kun bruk av treningsfottøy i salene. Utesko og sko med sorte såler er ikke tillatt.
- Krukkeklister skal ikke brukes, det tillates kun vannbasert klister. - Leder er ansvarlig for at dusj og kraner er stengt.
- Treningsmateriellet må brukes på forsvarlig måte slik at det ikke oppstår skader.
- Skillevegger må ikke løftes eller skyves til side for gjennomgang mellom salene.

Har du spørsmål så ta kontakt med: 
André på mail sport@mossbk.no eller mobil 481 75 768,
eller kom innom en av treningsdagene og spør etter oss!

Kontingentsatser vedtatt på årsmøte mars 2019:

 

Gruppe Kontingent Treningsavg. Totalt
Badmintonskolen Kr. 350,- Kr. 640,- Kr. 990,-
JoinUs I Kr. 350,- Kr. 1.400,- Kr. 1.750,-
JoinUs II Kr. 350,- Kr. 1.650,- Kr. 2.000,-
JoinUs III Kr. 350,- Kr. 2.900,- Kr. 3.250,-
Elite Kr. 350,- Kr. 2.900,- Kr. 3.250,-
Elite utenbys Kr. 350,- Kr. 0,- Kr. 350,-
Trim Kr. 350,- Kr. 1.900,- Kr. 2.250,-
Støttemedlem Kr. 350,- Kr. 0,- Kr. 350,-
Familiekontingent Kr. 900,-    * Kr. 900,-
SFO Kr. 100,-   Kr. 100,-
Para-badminton gruppe Kr. 350,- Kr. 0,- Kr. 350,-

* Treningsavgiften for hvert enkelt familiemedlem tilkommer iht gjeldende satser

Ballavgiftene er:
- for J1 kr 600,-
- for J2 kr 750,-
- for J3 og Elite kr 1.750,-

Trimgruppen kjøper baller i hallen - henvendelse til Svein Holmen.

Betalingsfrist er 30.september.

For nye medlemmer som kommer til etter årsskiftet, betales halv årskontingent.

Retningslinjer for uttak til mesterskap og turneringer

Trening utgår pga helligdager/andre arrangement:

Onsdag 11/12 - Grøtulf Herulf hel hall
Fredag 10/1 – Sprint Cup
Fredag 7/2 – MFK Cup
Fredag 21/2 – Boccia og teppecurling
Fredag 26/2 – Sprint Cup

Reklame