Spilleregler

Hvem begynner?
Før kampen starter skal det trekkes lodd om hvem som kan velge først (det er vanlig å slå opp ballen og la den som ballen peker på velge). En kan velge mellom å serve, å motta serven eller man kan velge side. Den som har tapt loddtrekningen kan velge blant de alternativene som gjenstår. Den som har vunnet et sett server først i neste sett.

Hvordan får man poeng?
Poeng får man kun i egen serve. Man fortsetter å serve så lenge man vinner. Når man taper en ballveksling går serven over til motstandarden. Linjene er en del av spillefeltet så det skal ikke dømmes feil når ballen treffer en linje. Når spillet er igang kan man stå hvor man vil og det er ikke feil om man trår utenfor banen. Når man har et jevnt antall poeng (0,2,4,6 osv) skal man avgi serven fra høyre servefelt. Har man et ujevnt antall poeng avgir man serven fra venstre servefelt.

Poeng? En kamp spilles best av tre sett. Et set vinnes av den part som først oppnår 21 poeng. Den part som vinner en ballveksling oppnår ett poeng. Hvis stillingen blir a 20, vil den part som først oppnår 2 poengs ledelse vinne det settet. Hvis stillingen blir a 29, vil den part som vinner den neste ballveksling vinne det settet. Den siden som vinner et sett server først i neste sett.

Serven!
I en korrekt serve skal en del av begge føttene til både server og mottaker være i kontakt med banen inntil serven er avgitt. Hele rackethodet skal, når ballen treffer rackerten i serven, være under serverens midje (nederste ribben) og hele rackethodet skal i trefføyeblikket være under (lavere enn) den hånd som holder racketen. Det er feil (tapt ballveksling) hvis en spiller berører nettet eller nettstolpene med racket, kropp eller bekledning under spillet.
Prøv å forstå spillereglene i en animeret flash-video.
Trykk animation øverst til høyre. Kilde: www.dansk-badminton.dkUtdrag av spillereglene fastsatt av The International Badminton Federation i 1939.

Sist revidert august 2006.

1. BANEN OG BANEUTSTYRET
1.4. Nettstolpene skal være 1,55 meter høye fra banens overflate og så stive at de forblir vertikale når nettet er strammet slik beskrevet i regel 1.10.

1.7. Nettet skal være 760 mm dypt og minst 6,1 meter bredt.

1.10. Nettets øverst kant skal være 1,524 meter over baneoverflaten på midten av banen, og 1.55 meter over sidelinjene for dobbel.

2. BALLEN
2.1. Ballen kan være laget av naturlige og/eller syntetiske materialer. Uansett hvilke materialer ballen er laget av skal dens fluktegenskaper i hovedsak være tilsvarende baller laget av fjær og som har ekte kork dekket at et tynt lag lær.

2.2. Ballen skal ha 16 fjær festet til korken.

2.8. Syntetiske baller
2.8.1 Et skjørt, eller fjær etterligning, erstatter naturfjærene.

2.9. Forutsatt at det ikke medfører forandringer i ballens utforming, hastighet eller flukt, kan det tillates tilpasninger i de ovenfor nevnte krav dersom vedkommende nasjonale organisasjon godkjenner det:
2.9.1 på steder hvor de atmosfæriske forhold på grunn av høyde eller klima gjør den normale ballen uegnet, eller
2.9.2 hvis det foreligger særlige forhold som på annen måte, i spillets interesse, gjør slike tilpasninger nødvendige.

3. TESTING AV BALLER FOR HASTIGHET
3.1. Ballen testes med et fullt underhåndslag som treffer ballen rett over baklinjen. Ballen skal slåes i oppstigende vinkel og i en retning parallelt med sidelinjene.

3.2. En ball med korrekt hastighet skal lande ikke mindre enn 530 mm og ikke mer enn 990 mm innenfor motsatt banehalvdels baklinje.

4. RACKETEN
4.1.2 Håndtaket er den del av racketen spilleren naturlig vil holde rundt under spill.
4.1.3 Strengeflaten er den del av racketen som er beregnet å treffe ballen.
4.2. Rammen må ikke overstige 680 mm i total lengde og 230 mm i total bredde.

5. GODKJENT UTSTYR
The International Badminton Federation bestemmer hvorvidt en racket, en ball eller ethvert utstyr brukt i badmintonspill, er i samsvar med spesifikasjonene ovenfor, eller hvorvidt den godkjennes for spill eller ikke. Slike avgjørelser kan tas etter IBF´s initiativ, eller etter henvendelse fra enhver annen part som har en legitim interesse, hvilken som helst spiller, utstyrsprodusent, medlemsorganisasjon eller medlem av en sådan.

6. LODDTREKNING
6.1. Før spillet begynner skal motstanderne trekke lodd, og den part som vinner loddtrekningen, skal utøve den valgrett han har enten ut fra regel 6.1.1 eller regel 6.1.2:
6.1.1 Å serve eller motta først.
6.1.2 Å velge side for start av spill.

6.2. Den part som taper loddtrekningen skal velge ut fra gjenstående alternativ.

7. TELLESYSTEMET
7.1. Kampen spilles best av tre sett hvis ikke noe annet er bestemt.

7.2. Et set vinnes av den part som først oppnår 21 poeng, unntatt som beskrevet i regel 7.4 og 7.5

7.3. Den part som vinner en ballveksling oppnår ett poeng.

7.4 Hvis stillingen blir a 20, vil den part som først oppnår 2 poengs ledelse vinne det settet .

7.5 Hvis stillingen blir a 29, vil den part som vinner den neste ballveksling vinne det settet .

7.6 Den siden som vinner et sett server først i neste sett

8. SIDEBYTTE
8.1.1 Etter første sett

8.1.2 Etter det andre settet om det skal spilles et tredje sett, og

8.1.3 i det tredje settet (hvis det spilles et slikt) når de(n) som leder har oppnådd 11 poeng.

8.2 Hvis spillerne unnlater å bytte side som bestemt i regel 8.1, skal dette gjøres straks feilen oppdages og ballen ikke er i spill. Den oppnådde poengstillingen skal beholdes.

9. SERVEN
9.1. I en korrekt serve:
9.1.1. skal ingen av sidene forårsake unødvendig opphold før serven avgis etter at server og mottaker har inntatt sine respektive posisjoner for å sette igang spillet. Når serveren har ført rackethodet bakover skal enhver utsettelse av servens start (regel 9.2) anses som unødvendig opphold
9.1.2 skal serveren og mottakeren stå innenfor diagonalt motsatte servefelt uten å berøre disse felts linjer.
9.1.3 skal en del av begge føttene til både server og mottaker være i stasjonær kontakt med banen fra servens begynnelse (regel 9.2.) og til den er avlevert (regel 9.3);.
9.1.4 skal racketens første berøringspunkt med ballen være korken;
9.1.5. skal hele ballen være under serverens hofte (nederste ribben);
9.1.6 skal skaftet på serverens racket i trefføyeblikket peke nedover
9.1.7 skal serverens racketbevegelse fortsette kontinuerlig forover etter at serven er påbegynt (regel 9.2.) og inntil serven er avlevert (regel 9.3).
9.1.8 skal ballens flukt være oppadgående fra serverens racket, over nettet, slik at den, hvis den ikke blir avbrutt, faller ned i mottakerens serverute, og
9.1.9 serveren skal i forsøket på å serve ikke bommer på ballen.

9.2. Når spillerne har inntatt sine posisjoner, representerer den første fremadgående bevegelse av serverens rackethode servens begynnelse.

9.3. Når serven er påbegynt (9.2.), anses den som avlevert når ballen treffes av serverens racket, eller når serveren i forsøket på å serve bommer på ballen.

9.4. Serveren skal ikke serve før mottakeren er klar til å motta, men mottakeren skal anses for å ha vært klar hvis han gjør forsøk på å returnere serven.

9.5. Et double-par kan innta en hvilken som helst plass såfremt det ikke hindrer oversikten for motspillerne.

10. SINGLE-SPILL
10.1. Serve- og mottakerruter.
10.1.1 Spillerne skal serve fra, og motta i, sine respektive høyre servefelt når serveren ikke har oppnådd poeng eller har oppnådd et likt antall poeng i settet.
10.1..2 Spillerne skal serve fra, og motta i, sine respektive venstre servefelt når serveren har oppnådd et ulikt antall poeng i settet.

10.2. Ballen skal slås vekselvis av server og mottaker inntil det oppstår en feil eller ballen slutter å være i spill.

10.3. Poengtelling og serving
10.3.1 Dersom serveren vinner en ballveksling fordi mottakeren gjør en feil eller ballen slutter å være i spill fordi den berører mottakerens banehalvdel, oppnår serveren ett poeng. Serveren skal deretter serve påny fra det andre servefeltet.

10.3.2 Hvis mottaker vinner ballvekslingen fordi server gjør en feil eller ballen slutter å være i spill fordi den berører serverens banehalvdel, vinner mottaker ett poeng, og samtidig retten til å serve.

11. DOUBLE-SPILL
11.1. Serve- og mottakerruter

11.1.1En spiller på server siden skal serve fra den høyre serverute når parret ikke har oppnådd poeng eller har oppnådd et likt antall poeng i settet.

11.1.2 En spiller på server siden skal serve fra den venstre serverute når parret har oppnådd et ulikt antall poeng I settet.

11.1.3 Spilleren på mottaker siden som sist servet skal bli stående i samme serverute som der han servet fra. Det motsatte skal gjelde dennes partner.

11.1.4 Spilleren på mottakersiden som står diagonalt overfor serveren skal motta serven

11.1.5 Spillerne skal ikke bytte serverute før parret vinner en ballveksling når de selv server.

11.1.6 Serven skal avleveres fra den serverute som svarer til server parrets poeng unntatt som bestemt I regel 12.

11.2 Spillets gang og spillernes plassering på banen
Når serven er returnert, slås ballen av hvilken som helst av spillerne på serve-paret, og deretter av hvilken som helst av spillerne på mottaker-paret, og så videre, fra en hvilket som helst posisjon på sin side av nettet, inntil ballen opphører å være i spill (regel 15).

11.3. Poenggevinst og serving
11.3.1 Om server siden vinner ballvekslingen (regel 7.3) oppnår server siden ett poeng, og serveren server igjen fra motsatt serverute

11.3.2 Om mottakersiden vinner en ballveksling (regel 7.3) oppnår mottakersiden ett poeng, og serven går over til mottakersiden.

11.4 Serverekkefølge
Retten til å serve skifter i ethvert sett fortløpende i følge rekkefølgen under

11.4.1 Fra den opprinnelige server som startet settet fra den høyre serveruten

11.4.2 til den opprinnelige mottakers partner. Serven skal avleveres fra venstre servefelt

11.4.3 til den opprinnelige servers partner

11.4.4 til den opprinnelige mottaker

11.4.5 til den opprinnelige server osv.Hvis mottakersiden gjør en feil, eller ballen slutter å være i spill fordi den berører deres banehalvdel, oppnår det servende par ett poeng, og serveren server påny.

11.5. Ingen spiller skal serve utenom rekkefølge, ta imot utenom rekkefølge eller ta imot to server etter hverandre i samme sett, unntatt som bestemt i regel 12.

11.6. Hvilken som helst spiller på vinnersiden kan serve først i neste sett og hvilken som helst spiller fra det tapende par kan motta serven.

12. FEIL OPPSTILLING UNDER SERVEN
12.1 Det er gjort feil oppstilling ved serven når en spiller:
12.1.1 har servet eller mottatt utenom rekkefølge,
12.1.2 har servet eller mottatt fra gal serverute, eller

12.2. Hvis en feil ved oppstillingen under serven oppdages skal feilen rettes, og poengstillingen opprettholdes.
—-

Se hele reglementet hos Norges Badminton Forbund.

Reklame