Minneord


Klubbens grunnlegger har gått bort

Per Erik Øien døde på Lovisenberg Diakonale Sykehus onsdag denne uken. Per Erik var initiativtaker til stiftelsen av Moss og Omegn Badmintonklubb i 1973. Han var også klubbens første formann, og senere vårt aller første æresmedlem.

Jeg ble kjent med Per Erik ganske raskt etter mine første famlende badmintonslag i 1975. Alltid til stede, og alltid opptatt av at andre skulle trives. De siste mange årene bodde han utenbys, men hver gang vi kontaktet ham stilte han opp for klubben sin. Enten det var jubileer eller Norgesmesterskap i Mossehallen, så stilte han opp når vi trengte ham til stede for å kaste glans over arrangementet.

Bildet over er hentet fra den siste gangen vi fikk gleden av hans nærvær, under NM i Mossehallen i 2019. Per Erik delte ut medaljer til Norgesmesterne, og det oppsummerer på mange måter hvordan vi vil minnes Per Erik. Den lille, store mannen som alltid var blid, alltid positiv, og alltid med et ekte engasjement for det han holdt på med.

Våre tanker går til Per Eriks familie. Vi lyser fred over hans minne.

Tor-Egil Kristensen
Leder, Moss Badmintonklubb

Reklame