Årsmøte 2018

Innkalling med sakliste og nødvendige vedlegg ble sendt til alle medlemmer på e-post i går. Dersom noen mot formodning ikke skulle ha mottatt dette, så sendt en e-post til leder@mossbk.no, så skal vi ettersende.

Vel møtt!

Reklame