Varsel om årsmøte for 2017 sesongen

ÅRSMØTE FOR 2017
 
Vi vil informere om at årsmøtet for Moss Badmintonklubb avholdes
onsdag 21. mars kl 1830 på konferanserommet i Mossehallen.
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7.mars. Forslag kan sendes til
Moss Badmintonklubb, Postboks 375, 1502 Moss
eller på mail til styrets leder; leder@mossbk.no.
 
Innkalling med nødvendige underlag vil bli sendt ut medio mars.
Stemmeberettigede er bare medlemmer over 15 år. Foreldre eller andre foresatte er velkommen til møtet, men kan ikke representere medlemmer under 15 år.
For å oppnå stemmerett, kan foreldre eks.vis melde seg inn som støttemedlem. Det skjer enklest via vår hjemmeside www.mossbk.no. Medlemskapet må ha vært gyldig i minst 4 uker.
 
Etter den formelle delen av møtet, vil det bli anledning til å stille mer generelle spørsmål om klubbens planer fremover.
 
 
Med vennlig hilsen
Moss Badmintonklubb
Tor-Egil Kristensen
leder

Reklame